Doelstelling en missie

De doelstelling van de stichting zoals verwoord in de oprichtingsakte luidt:

“Het ondersteunen en mede laten uitvoeren van projecten, casu quo initiatieven op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en cultuurhistorie binnen casu quo aansluitend aan het gebied van de vijf (5) deelnemende dorpen, zijnde Beerta, Nieuw Beerta, Ganzedijk/Hongerige Wolf, Drieborg en Bad Nieuweschans, door cofinanciering van deze projecten en/of inhoudelijke ondersteuning, alsmede het bevorderen van het toerisme in deze gebieden met aandacht voor biodiversiteit langs wandel-, fiets- en vaarroutes”

Doelstelling en missie

Het ondersteunen van de aangesloten dorpsverenigingen in hun streven naar initiatieven op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en cultuurhistorie . Die ondersteuning bestaat uit dienstverlening  op technisch en financieel vlak, zoals het (ondersteunen) bij het plannen en uitvoeren van  gezamenlijke projecten en de financiering ervan .Waarbij het uitgangspunt steeds moet zijn om toeristische kansen te benutten door het vergroten van de recreatieve mogelijkheden in dit oostelijk deel van de gemeente Oldambt.

Daarnaast het verder ontwikkelen van (deel)projecten binnen de dorpen die bevorderend werken op de leefbaarheid binnen die dorpen.

Dat willen we doen door het toegankelijk en herkenbaar maken van de bijzondere plekken in het Oldambt voor de fietser en voetganger en via het routenetwerk bijzondere plekken met elkaar verbinden. 

De bereikbaarheid en herkenbaarheid van de plekken is een randvoorwaarde voor het welslagen. Je hebt immers niets aan een toelichting bij een kunstwerk als het kunstwerk verstopt zit in een depot.   

Er zijn verschillende informatiebronnen over de regio beschikbaar. Er is echter geen bron die op locatie voorziet in een vorm van  belevingswaarde. In nauwe samenwerking met het project Kiek’n en Doun, zal een audio- en informatietour met het Oldambt als levend museum, worden uitgewerkt.

Dit digitale platform is een belangrijk element, het digitale museum laat de geschiedenis van de plek zien. Met inzet van video, foto, podcast, Augmented Reality en andere state of the art presentatietechniek wordt je verteld over de plek. We willen laten zien  hoe het gebied zich in de tijd heeft ontwikkeld. Het platform nodigt je uit om je meer te verdiepen in het gebied, om naar de volgende plek te gaan en geeft je suggesties voor het vervolgen van je route. 

Daarbij worden op het platform de verhalen van het Oldambt vastgelegd en ook voor de toekomst behouden, denk daarbij o.m. aan de verdronken dorpen in het gebied. Wanneer je van plan bent de regio te bezoeken hoef je niet lang op zoek naar een activiteit, route of informatie. Het platform biedt de mogelijkheid om de bezoeker te leiden langs locaties  in de spotlight. Niet alleen bijzondere plekken in het landschap, maar ook eventuele horecagelegenheden langs de routes, zodat men hier stopt voor een lunch of de dag afsluit met een diner. Zo ontstaat ook een extra marketingmiddel voor lokale bedrijven. 

De audio- en informatietour wordt thematisch ingericht. Waarbij de thema’s zijn: verdronken dorpen, als dieper laag het historisch landschap, noeste arbeid, zwait veur de kop en nieuwe wegen. 

Voorwaarde scheppend is een goede en veilige fysieke infrastructuur. Met de 5 Dorpenroute kunnen zowel de inwoners van het Oldambt en de provincie Groningen als de toerist/ recreant van daarbuiten een verborgen gebied ontdekken en kennismaken met de verhalen van dit gebied en vergroten we de belevingswaarde.