Het begin

In 2019 kwam het Nationaal Programma Groningen met het initiatief met de naam TOUKOMST. Hierin werd de inwoners van de gehele provincie Groningen gevraagd om te komen met grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen. Met als doel om over een paar jaar te kunnen zeggen dat door TOUKOMST het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd! Gestimuleerd door de uitdaging die door Toukomst is gesteld, zijn de vijf meest oostelijk gelegen dorpen van de gemeente Oldambt met elkaar het avontuur aangegaan en samen gaan zoeken naar verbindende kansen die er liggen voor toeristische ontwikkeling van het gebied. 

Lees meer over onze thema's

De drijfveer

De overtuiging dat door de samenwerking een beter resultaat kan worden behaald, dat in een breder gebied tot verbetering van de welvaart en het welzijn zal leiden. Daarbij wordt ingezet op verdere ontwikkeling van het toerisme in het gebied, vooral door de historie van dit gebied – vaak onbekend bij inwoners en toeristen – zoveel mogelijk te laten herleven door het restaureren of terugbrengen van oude landschapselementen en/of het zichtbaar maken van die historie door de toepassing van moderne digitale technieken. Een rode draad in het geheel is de gezamenlijke historie, het landschap en de cultuur. 

Er zijn veel toeristische routes langs de randen van Oldambt. Voor wandelaars zijn er ‘Kiek over Diek’ en de ‘Eems-Dollardroute’ langs de kust, het ‘Hannekemaaiers pad’ langs de zuidgrens, het ‘Noaberpad’ langs de grens en voor fietsers zijn er de ‘Hanze fietsroute’ en de ‘Noordzee fietsroute’. Slechts weinig routes brengen de bezoeker verder het gebied in. Tijd om dat te veranderen.

Onze doelstelling en missie

Onze plannen


Plannen werden gemaakt, mede op basis van de verschillende dorpsvisies en samengewerkt werd in een projectgroep “Het 5 Dorpenplan” waarin 5 dorpen samenwerken, daarin ondersteund door gemeente (gebiedsregisseur) en Sociaalwerk Oldambt (buurtwerker)

5 Dorpen


De vijf dorpen die in dit project samenwerken worden vertegenwoordigd door: Verenigingen Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, Dorpsbelang Beerta, Dorpsbelang Drieborg, Dorpsbelang Ganzedijk/Hongerige Wolf en Dorpsbelang Nieuw Beerta.Om de plannen de komende jaren te realiseren is vanuit de projectgroep de stichting De 5 Oldambster Dorpen opgericht in maart 2022. In deze stichting zijn de 5 dorpsverenigingen via een bestuurslid vertegenwoordigd.

Bestuur


Ton van den Boomgaard (voorzitter)

Ton Mulders (secretaris) 

Harm-Arend Meijer (penningmeester)

Thea Gielleit (bestuurslid)

Ingrid Miedema (bestuurslid)

Tonnie Jurjens (bestuurslid )

Heb je nog een vraag